Home > Contact Us

Contact Us

Polska

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu, którego sprawcą był kierujący pojazdem ubezpieczonym w Greenval i chcesz zgłosić szkodę, skontaktuj się z April Polska Sp. z o.o. pod  numerem telefonu +48 22 568 98 41 / +48 221013820 , e-mail: claims@pl.april.com, gcard@pl.april.pl , szkody@pl.april.com ,

http://april-polska.pl

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu, którego sprawcą był kierujący pojazdem ubezpieczonym w Greenval, odniosłeś obrażenia ciała  i chcesz zgłosić szkodę, skontaktuj się z April Polska Sp. z o.o. pod  numerem telefonu +48 22 568 98 41 / +48 221013820 , e-mail: claims@pl.april.comgcard@pl.april.pl szkody@pl.april.com,   http://april-polska.pl.

Jeżeli użytkujesz pojazd będący własnością Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. i chcesz zgłosić szkodę, skontaktuj się z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., pod numerem telefonu +48 22 454 50 00 lub e-mail: arval@arval.pl.

Jeżeli nabyłeś pojazd z ważną polisą OC Greenval Insurance Company Limited i chciałbyś wypowiedzieć umowę ubezpieczenia lub uzyskać informacje w sprawie rekalkulacji składki, skontaktuj się z Fleet Insurance Services Sp. z o.o., pod numerem telefonu 48 22 454 55 55, e-mail: info@fleetinsuranceservices.pl.

Fleet Insurance Services Sp. z o.o.

Wołoska 24,02-675 Warszawa.

Jeżeli użytkujesz pojazd będący własnością Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. wyjeżdżasz poza granice Polski i chcesz sprawdzić zakres ubezpieczenia lub zamówić Zieloną Kartę, skontaktuj się z Fleet Insurance Services Sp. z o.o., pod numerem telefonu 48 22 454 55 55 lub e-mail: polisy@arval.pl.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie internetowej www.arval.pl w zakładce Arval Fleet Abroad http://abroad.serwisarval.pl.

W innych sprawach prosimy o kontakt z Greenval Insurance Company Limited e-mail: info@greenval-insurance.ie.

proces reklamacji:

Formularz skargi

Zasady rozpatrywania reklamacji

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO